ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a motorindex.hu által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megvásárlására vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

Cégünk neve és székhelye:

123shop.hu
Havasi Attila Egyéni Vállalkozó

Magyarország, 2691, Nógrádkövesd, Rákóczi út 4.

Cégünk adószáma: 68137135-1-32

 

Az ÁSZF-ben a felek elnevezése:

Eladó: Eladó vagy 123shop.hu.

Vevő: a termék megvásárlója vagy a szolgáltatások igénybe vevője.

 

Általános tudnivalók, regisztráció:

A eladónál történő vásárlásnak nem feltétele a Vevő regisztrációja.

Lehetőség van azonban regisztrálni, ha például egy esetleges következő vásárlásnál nem akarjuk az összes adatot újra beírni.

 

A szerződés létrejötte

A webáruházban való böngészéssel értelemszerűen még nem jön létre szerződés. Amennyiben azonban terméket rendelt és a webáruháztól visszaigazolást kap, az a webáruház és Ön között létrejött írásos szerződésnek minősül.

 

Szállítási feltételek

A www.123shop.hu weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét. Amennyiben a termék raktáron van, ez az időtartam ennél rövidebb (1-2 nap). Amennyiben a termék nincs raktáron és a gyártó nem tud rövid időn belül terméket biztosítani, a szállítási határidő hosszabb is lehet, mint 1 hét, ezen esetben a vevőt  az eladó a rendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb tájékoztatja és ajánlást tesz a következő vállalható szállítási határidőről.

 

Árak, fizetési mód, fizetés

Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja. Az eladó általi árváltoztatás előtt megrendelt és még le nem szállított terméket Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Az www.123shop.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Jó tudni/Szállítás menüpont alatt találja. A fizetési módok az előre utalás és az utánvét. Utóbbinál az ellenértéket a kiszállítást végző cég képviselőjének kell kifizetnie. Az utánvétnek a kiszállítást végző cég által történő pénzkezelés díja miatt többlet költsége van. Ennek mértékét szintén a Jó tudni/Szállítás menüpont alatt találja.

 

Jótállás (garancia) és a szavatosság

A www.123shop.hu weboldalon megrendelt termékekre vonatkozóan az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek azonban jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat a kapcsolatok menüpontban tekintheti meg. A reklamációt a bejelentést követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, a gyártót is bevonva kivizsgáljuk. A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal felelősséget a www.123shop.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is. Tovább, az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban felsorolt körülményekért, tényekért ( bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be):

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;

bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;

a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás; · bármilyen adatvesztés;

bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a szerződéstől indoklás nélkül elállhat az áru átvételétől számított 14 (nyolc) napon belül. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek, amennyiben az áru eredeti állapotában visszaszolgáltatásra került.

 

A személyes adatok védelme

Az 123shop.hu az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A eladó az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja

a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

és a tevékenysége során pedig

a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Eladó szintén maradéktalanul betartja a következő jogszabályok vonatkozó részeit:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

Az eladó a megrendelő ügyféltől az alábbi adatokat kéri az adás-vétel megvalósulása, a megrendelés visszaigazolása és a szállítás lebonyolíthatósága érdekében:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

születési dátum,

számlázási cím és

szállítási cím.

Az adatokat a megrendelt termék kiszállítását követően határozatlan ideig (ami több int 12 hónap) tárolja a rendszer az esetleges reklamáció kivizsgálhatósága illetve a szavatossági igény érvényesíthetősége érdekében. 

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az Eladó adatait teljes körűen megtalálja az "Elérhetőség" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII.  törvény szerint járhat el.

Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény és a  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Cookie adatkezelés

Az 123shop.hu testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.